Hans naar NIAK

Hans Steenbekkers zal a.s. weekend samen met Kazz deelnemen aan het NIAK. Dit wordt gehouden op het sportpark VV Geinoord, Parkhout 1 te Nieuwegein. Op zaterdag draait Hans appel en manwerk, en op zondag het speuren. Klik HIER voor het tijdschema. Behalve voor het NIAK heeft Hans zich ook ingeschreven om deel te nemen aan de selectie voor het WK Universal Sieger 2021. Wij wensen Hans heel veel succes komend weekend!

Training tijdens vakantieperiode

In verband met het VZH/IGP/SpH examen op zondag 5 september a.s. hebben we besloten dat er op verschillende data tijdens de zomerperiode getraind kan worden, om zodoende goed voorbereid aan dit examen te kunnen deelnemen. Hieronder een opsomming van de data dat er getraind kan worden.

Dinsdag 10/08 19.15u
Donderdag 12/08 19.15u
Zaterdag 14/08 09.00u
Dinsdag 17/08 19.15u
Donderdag 19/08 19.15u
Dinsdag 24/08 19.15u
Donderdag 26/08 19.15u

Proefexamen is op zaterdag 28 augustus, aanvang 09.00u.

Biff naar selectiewedstrijd

A.s. weekend neemt Biff deel aan de ABC wedstrijd in Heelsum, welke georganiseerd wordt door Kringgroep Klein Vosdal. Deze wedstrijd is tevens een selectiewedstrijd voor het NIAK.
Biff, heel veel succes !

Karin en Richard op examen

A.s. zaterdag 10 juli gaan Karin en Richard beiden op examen.
Karin gaat met Sting op voor VZH bij NBG HV Helden.
Richard gaat met Mega op voor IGP 3 bij VDH Kringgroep Geldermalsen.
Richard en Rick zullen tevens het pakwerk maken.
Allemaal heel veel succes!

Hans Steenbekkers naar Hart van Tilburg

Na een lange periode waarin de situatie met Covid-19 de boventoon voerde, wordt er aanstaande zondag eindelijk weer een begin gemaakt met het wedstrijdgebeuren. Bij Kringgroep Hart van Tilburg wordt er gestreden om de Hart van Brabanttroffee, een wedstrijd voor alle rassen. Deze wedstrijd telt mee als selectiewedstrijd voor het NIAK maar ook als selectiewedstrijd voor het WUSV en de Universal Sieger. Hans Steenbekkers is een van de deelnemers die gaat strijden om de troffee. Mocht het zo zijn dat Hans deze wedstrijd gaat winnen, dan is het de 10e keer dat iemand van Kringgroep Schijndel deze wedstrijd wint. Het is jammer dat er nog geen toeschouwers worden toegelaten, maar we wensen Hans toch heel veel succes toe.

Data aankomende wedstrijden

In verband met de Corona pandemie heeft de Commissie Sportafrichting in goed overleg met de kringgroepen en provinciale afdelingen een tweetal selectiewedstrijden verplaatst naar een latere datum. Het wordt verwacht dat de Commissie Werkhonden rond 11 mei met nieuwe informatie komt, m.b.t. alle hondensport-evenementen en -trainingen.
Alle evenementen, ook de clubmatches en fokgeschiktheids-keuringen zijn tot die datum afgelast.

ABC wedstrijd 8-9 mei Kringgroep de Coenstad wordt verplaatst naar 26 en 27 juni
ABC wedstrijd 15 mei Kringgroep de Molenbron wordt verplaatst naar 24 mei
1e pre wedstrijd 5 en 6 juni Kringgroep Oude Maas
ABC wedstrijd 13 juni Kringgroep Hart van Tilburg
ABC wedstrijd 20 juni Kringgroep Assen
ABC wedstrijd 10 juli Kringgroep Bolsward
2e pre wedstrijd 24 en 25 juli Kringgroep Klein Vosdal

Gewijzigd Trainingsprogramma

Op dinsdag 6 april a.s. gaan we starten met een gewijzigd trainingsprogramma.
Dit i.v.m. de verlenging en uitbreiding van de avondklok naar 22.00 uur.

Op dinsdag trainen groep 1 + groep 3
Volgens het trainingsschema en de groepsindeling die iedereen per mail heeft ontvangen.
Aansluitend volgt het pakwerk van 19.30u tot 21.30u voor deze 2 groepen.

Op donderdag trainen groep 2 + groep 3
Volgens het trainingsschema en de groepsindeling die iedereen per mail heeft ontvangen.
Aansluitend volgt het pakwerk van 19.30u tot 21.30u voor deze 2 groepen.

Op zondag blijft de situatie ongewijzigd.
Groep 1 traint van 09.15u tot 09.30u appel, gevolgd door pakwerk van 09.30u tot 09.55u.
Groep 2 traint van 10.00u tot 10.15u appel, gevolgd door pakwerk van 10.15u tot 10.40u.
Groep 3 traint van 10.45u tot 11.15u appel, gevolgd door pakwerk van 11.15u tot 12.15u.

Probeer steeds om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

Start trainingen

De trainingen zijn intussen weer gestart, volgens het trainingsschema dat aan alle leden inmiddels via de mail is verstrekt.