Onderlinge Wedstrijd

Normaal gesproken wordt deze wedstrijd gehouden in het laatste weekend voor de zomervakantie. Omdat dit i.v.m. covid-19 geen doorgang kon vinden hebben we deze wedstrijd naar een later tijdstip verplaatst. Op zaterdag 21 november gaan we “de degens kruisen met elkaar” en zullen de club- en allround kampioenen 2020 bekend worden. Op deze dag is er voor eenieder wel een onderdeel waaraan deelgenomen kan worden, is het niet in de africhting dan wel in de afdeling kynologie. Dus noteer deze datum alvast in de agenda!!